+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Fantom Pro-Euro
Numer katalogowy:

Dostępność: +48 58 345 23 16

Krótki Opis

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2.

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2:

 • gęstość optyczna w punkcie referencyjnym
 • rozdzielczość przestrzenna
 • dynamiczny kontrast obrazu
 • progowy kontrast obrazu
 • rozmiar efektywnego pola promieniowania
 • proces wywoływania
 • Automatyczna Kontrola Ekspozycji

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • wymiary: 182,5x245x45mm
 • dodatkowa płyta PMMA o grubości 20mm
 • punkt referencyjny (60 mm od boku klatki piersiowej)
 • dwa wzory do oceny rozdzielczości wysoko-kontrastowej w zakresie od 5,0 do 20,0 PL/mm, ustawione równolegle i prostopadle do osi anoda-katoda
 • 10-cio stopniowy klin  aluminiowy
 • 8 obiektów niskiego kontrastu
 • wzór do oceny efektywnego pola promieniowania
 • obszar zasłonięty mosiądzem do naświetlania sensytometrem
 • obszar do pomiaru automatyki ekspozycji

Cechy produktu:

 • zgodny z:
  – międzynarodową normą IEC 61223-3-2
  – “European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”
 • posiada certyfikat CE
 • instrukcja podaje dokładne wskazówki do wykonania każdego testu oraz oceny i zapisu wyników