+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Fantom rozproszeniowy PET to narzędzie do testów akceptacyjnych używane do określania względnej czułości systemów obrazowania do rozproszenia promieniowania.

Fantom do oceny działania systemów SPECT oraz PET (kolimator, artefakty, kalibracja, parametry rekonstrukcyjne). Może być używany do oceny na przykład: błędu środka obrotu, niejednolitości artefaktów, zmian promienia obrotu przy rozdzielczości przestrzennej, filtrów rekonstrukcyjnych przy rozdzielczości przestrzennej, kompensacji tłumienia i rozproszenia.

Fantom do oceny działania systemów SPECT: rutynowe testy kontroli jakości oraz rozszerzone testy akceptacyjne. Może być używany do oceny: wielkości piksela, liniowości przestrzennej, szumu RMS, współczynnika sygnału do szumu (SNR), grubości warstwy, jednorodności, rozdzielczości przestrzennej, PSF, weryfikacji ustawienia warstwy, inkrementacji warstwy, dokładności, środka obrotu, weryfikacji, czułości objętości oraz czułości nisko-kontrastowej.

Ten moduł może być używany jako samodzielny w powietrzu lub w wodzie, jeśli zostanie osadzony w cylindrze Pro-SPECT Performance. Może być używany do oceny zmian promienia obrotu przy rozdzielczości przestrzennej, mierzenia rozdzielczości przestrzennej w powietrzu i wodzie, ilościowej oceny filtrów rekonstrukcyjnych oraz metod kompensacji rozproszenia.

Fantom paskowy do określenia rozdzielczości aparatów scyntylacyjnych. Fantom cztrero-kwadrantowy oferuje dokładne określenie rzeczywistej rozdzielczości aparatu, przestrzennej rozdzielczości kolimatora, wielkości pola oraz liniowości. Poza fantomem o standardowej wielkości oferujemy różne rozmiary i konfiguracje, wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami.

Fantomy Flood zapewniają prosty i efektywny sposób uzyskania optymalnej skuteczności aparatu w odniesieniudo jednorodności odpowiedzi na całym obszarze kryształu. Fantomy te są zaprojektowane do napełniania w pozycji poziomej, co zapobiega niewielkiemu wybrzuszaniu się z powodu ciśnienia wody przy napełnianiu pionowym. Dzięki temu można uzyskać lepszą jednorodność w rozkładzie aktywności.

Ten fantom rozproszenia symuluje cechy rozproszenia przedniego i wstecznego w ciele promieni gamma 99mTc dla zewnętrznego pomiaru czasu bezprądowego dla aparatu scyntylacyjnego. Fantom tworzy spektrum typowe dla tego, jakie obserwuje się z 99mTc w mięśniu sercowym.

Fantomy Flood zapewniają prosty i efektywny sposób uzyskania optymalnej skuteczności aparatu w odniesieniu do jednorodności odpowiedzi na całym obszarze kryształu. Fantomy te są zaprojektowane do napełniania w pozycji poziomej, co zapobiega niewielkiemu wybrzuszaniu się z powodu ciśnienia wody przy napełnianiu pionowym. Dzięki temu można uzyskać lepszą jednorodność w rozkładzie aktywności.

Fantom czułości PET używany jest do pomiaru czułości lub zdolności systemów PET do wykrywania pozytronów. Używany w tym celu fantom to zestaw pięciu metalowych rurek o podobnej grubości ścianek. Do pomiaru używana jest plastikowa rurka jednolicie wypełniona cieczą 18F. Kolejne pomiary dokonywane są przez dodawanie kolejnych rurek aluminiowych zmniejszających pochłanianie. Z tych pomiarów czułość bez filtracji może być ekstrapolowana w celu uzyskania pomiaru bez osłabienia. Procedura pomiarowa ...

Fantom zaprojektowany do prostej i efektywnej kosztowo weryfikacji ustawienia i zniekształcenia obrazu w hybrydowych systemach skanujących takich jak PET/CT lub SPECT/CT.

Pro-SPECT ResL to fantom do określania rozdzielczości kamer scyntylacyjnych. Pozwala na dokładne określenie wewnętrznej rozdzielczości aparatu, rozdzielczości przestrzennej kolimatora, wielkości pola oraz liniowości.

Fantom do oceny działania aparatów PET. Zalecany do oceny jakości zrekonstruowanego obrazu w obrazowaniu całego ciała.

Prosty fantom do kontroli jakości zniekształceń geometrycznych oraz rozdzielczości przestrzennej aparatów gamma.

Show