+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Fantom Pro-Alfa może być używany do przeprowadzania akceptacyjnych i podstawowych testów klasycznych rentgenowskich aparatów radiograficznych.

Fantom szczegółowości kontrastu (CD) umożliwia określenie zarówno szczegółu, jak i kontrastu obserwowanego przez radiologa. Może być stosowany we wszystkich diagnostycznych systemach obrazowania radiograficznego, takich jak fluoroskopia i angiografia. Posiada 225 otworów, które generują delikatne zmiany kontrastu.

Urządzenie przeznaczone do testowania kolimacji i osiowości wiązki.

Fantom Pro-Digi jest przeznaczony do testów akceptacyjnych i podstawowych cyfrowych rentgenowskich aparatów radiograficznych.

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom do oceny efektywności systemów fluoroskopowych zgodnie z zaleceniami Centrum Urządzeń i Zdrowia Radiologicznego (CDRH). Spełnia także zalecenia AAPM, Raport nr 60 „Instrumentation Requirements of Diagnostic Radiological Physics”. Jest zoptymalizowany zarówno do fluoroskopowych lamp podstołowych, jak i nadstołowych.

Zestaw płyt PMMA do testowania systemu AEC.

Fantom Pro-Fluo 150 jest dedykowany do testów akceptacyjnych i podstawowych sprzętu radiograficznego i do fluoroskopii zgodnie z nową normą DIN 6868-150.

Fantom testowy do oceny wysoko-kontrastowej rozdzielczości systemów fluoroskopowych.

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej.

Uchwyt mocujący, do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi oraz Pro-Fluo, do statywu do zdjęć płucnych. Pozwala pewnie i precyzyjnie umieścić fantomy na ściance do zdjęć płuc.

Kompaktowy i łatwy w użyciu fantom przeznaczony do wywoływania reakcji automatycznej ekspozycji.

Urządzenie testowe do określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF) zgodne z normą IEC 62220-1.

Statyw dystansowy umożliwiający dostosowanie wysokości filtra w pobliżu lampy RTG. Konieczny przy testowaniu aparatów nieposiadających szyn przy kolimatorze, w które można by wsunąć filtr ekwiwalentny pacjenta, np. aparaty jezdne, ramienia C, itp. Przeznaczony do fantomów Pro-Alfa i Pro-Digi.

Zestaw płyt PMMA do kontroli działania systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC).

Statyw dystansowy do fantomów DIGI13 oraz Priumus A. Pasuje również do detektora DEDX oraz aluminiowego filtru absorpcyjnego.

Fantom do oceny efektywności obrazowania systemów fluoroskopowych. Umożliwia ocenę jasności i kontrastu, sprawdzenie geometrii kolistej (skanowanie liniowości), a także ocenę szeroko-zakresowej rozdzielczości nisko i wysoko-kontrastowej.

Zestaw płyt akrylowych i filtrów aluminiowych do kontroli aparatów rentgenowskich zgodnie z rekomendacjami AAPM (Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków Medycznych) zawartymi w raporcie No. 31 “Standardized Methods for Measuring Diagnostic X-Ray Exposure” (zestandaryzowane metody pomiaru ekspozycji aparatów rentgenowskich). Fantomy akrylowe i aluminiowe - ekwiwalent pacjenta dostarczają niezbędnej filtracji pomiędzy źródłem a detektorami AEC lub ABC.

Statyw dystansowy do fantomów ETR1. Pasuje również do detektora DEDX oraz aluminiowego filtru absorpcyjnego.

25 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Zestaw płyt miedzianych o wysokiej czystości do testowania Automatycznej Kontroli Ekspozycji (AEC) urządzeń radiograficznych. Może być montowany w pobliżu lampy rentgenowskiej i stosowany zamiast PMMA.

Uchwyt do statywu płucnego umożliwiający powieszenie fantomów ETR1, DIGI13 oraz Primus A.

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Proste urządzenie do oceny wielkości ogniska lampy.

Fantom do testów akceptacyjnych i podstawowych tomografii komputerowej wiązki stożkowej / tomografii objętościowej (DVT) we fluoroskopii według DIN 6868-150.

Specjalny fantom do Zapewniania Jakości Urządzeń Cyfrowej Angiografii Subtrakcyjnej (DSA) zgodnie z IEC 61223-3-3 oraz DIN 6868/części 8, (2007) i 54.

Aluminiowy klin schodkowy 21-stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji.

Jedenastostopniowy aluminiowy klin do oceny zakresu dynamicznego układów cyfrowych lub kliszowo-ekranowych.

Fantom do oceny skuteczności obrazowania układów radiograficznych. Pozwala na szeroko-zakresową ocenę rozdzielczości nisko i wysoko-kontrastowej oraz pomiary sensytometryczne.

Fantom testowy do kontroli jakości w ucyfrowionej i cyfrowej radiografii oraz fluoroskopii zgodny z normami DIN 6868-150 i DIN 6868-4.

Linijka z nieprzepuszczającą promieniowania skalą zapewnia stałe odniesienie wielkości na obrazie. Może być używana do sprawdzania dokładności i położenia pola światła w celu kontroli jakości oraz regulacji, jak również dołączona do procedur z promieniowaniem X, pozostawiając wyraźny pomiar na samym zdjęciu rentgenowskim.

Urządzenie do testów zgodnie z IEC 62220-1 w celu określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF), które składa się z płyty wolframowej osadzonej na płycie ołowianej.

Fantom testowy do kontroli jakości w ucyfrowionej i cyfrowej radiografii.

Fantom ten został zaprojektowany zgodnie z normą NEMA XR21. Ten modułowy fantom wyprodukowany z PMMA składa się z kilku płyt umożliwiających uzyskiwanie różnych grubości fantomu co 25mm, aż do całkowitej grubości 300mm, symulujących różne rozmiary pacjentów.

Zestaw prostych narzędzi przeznaczonych do pomiarów w klasycznej tomografii. Może być używany do regulacji grubości warstwy oraz testów ruchu tomografu.

Fantom testowy do kontroli jakości w analogowej radiografii i fluoroskopii zgodny z normą DIN 6868-3.

Ten fantom do cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA) zgodny jest z zaleceniami Raportu nr 15 AAPM – Komitetu Grupy Zadaniowej Cyfrowej Radiologii / Fluorografii Diagnostycznego Obrazowania Rentgenowskiego.

To urządzenie pozwala wykryć nieprawidłowości w ustawieniu kolimacji i geometrii aparatu o 1 % lub 2% przy odległości ognisko-detektor 1m (FFD), lecz może być też używane przy dowolnej FFD.

Fantom testowy do kontroli jakości w cyfrowej angiografii substrakcyjnej zgodny z normami IEC 61223-3-3, DIN 6868-150 i DIN 6868-4.

21 mm filtr absorpcyjny, równoważnik ciała pacjenta wykorzystywany do testów gdy wymagana jest większa filtracja i utwardzenie wiązki.

Fantom Pro-RTG AlphaG to proste urządzenie do sprawdzania geometrii układu R/F: kolimacji / osiowości wiązki oraz położenia i wielkości efektywnego pola promieniowania.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w radiologii, szczególnie we fluoroskopii.

Fantom testowy do kontroli jakości tomografii objętościowej (DVT) we fluoroskopii.

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach rentgenowskich.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w radiografii.

To urządzenie usprawnia osiowanie radiografii oraz centralnej wiązki lampy rentgenowskiej. Zostało zaprojektowane do testowania prawidłowej osiowości siatki w odniesieniu do wiązki centralnej.

Fantom testowy do sprawdzania przylegania ekranu wzmacniającego w kasetach rentgenowskich zgodnie z normą ISO 4090.

Show