+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Zestaw Fantomów Pro-Dent
Numer katalogowy:

Dostępność: +48 58 345 23 16

Krótki Opis

Zestaw Pro-Dent to uniwersalny zestaw fantomów do przeprowadzania testów akceptacyjnych i podstawowych konwencjonalnych i cyfrowych dentystycznych aparatów rentgenowskich (wewnątrzustne, panoramiczne i cefalometryczne).

Zestaw Pro-Dent to uniwersalny zestaw fantomów do przeprowadzania testów akceptacyjnych i podstawowych konwencjonalnych i cyfrowych dentystycznych aparatów rentgenowskich (wewnątrzustne, panoramiczne i cefalometryczne).

Nie jest to urządzenie typu „wszystko w jednym”, gdzie wyniki testów wzajemnie się zamazują. Jest to jedyne rozwiązanie na rynku, umożliwiające pomiar średnicy wiązki promieniowania na wyjściu tubusu lampy korzystając z detektora cyfrowego, czy zwykłej kliszy stomatologicznej.

Zestaw Pro-Dent składa się z:

Fantomu Pro-Dent 

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • klin 3 stopniowy (pierwszy stopień wykonany z folii miedzianej gr. 0,3 mm, pozostałe wykonane z policzterofluoroetylenu o grubości 8 i 16 mm)
 • obudowa wykonana z PMMA

Fantomu Pro-Dent β (opcjonalnie)

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • stożek do pionowej kontroli wiązki w zakresie od 0 do 1,5°
 • wzór do oceny promienia wiązki na wyjściu tubusu lampy rentgenowskiej 
 • obudowa wykonana z PMMA

Fantomu Pro-Dent γ

Dane techniczne (mogą być dostosowane do potrzeb klienta):

 • wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów wewnątrzustnych (w zakresie od 4 do 8 PL/mm)
 • opcjonalny drugi wzór do oceny rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście dla aparatów panoramicznych i cefalometrycznych (w zakresie od 1,6 do 3 PL/mm)
  – zespoły OPG 
 • cztery elementy do oceny rozdzielczości przestrzennej niskiego kontrastu - w folii Al o grubości 0,5 mm
 •  dodatkowy filtr aluminiowy o grubości 6 mm
 • obudowa wykonana z PMMA

 Zestawem Pro-Dent można wykonać następujące testy:

 • test powtarzalności ekspozycji/dawki
 • test stałości procesu wywoływania
 • test osiowości wiązki promieniowania rentgenowskiego w zakresie 0°–1,5°
 • test szerokości wiązki promieniowania rentgenowskiego
 • test rozdzielczości przestrzennej elementów o wysokim kontraście (pary linii ustawione prostopadłe, równoległe i obrócone o kąt 45° względem osi anoda-katoda)
 • test rozdzielczości przestrzennej elementów o niskim kontraście

Dodatki:

 • filtr miedziany o grubości 0,8mm - ekwiwalent czaszki pacjenta konieczny przy testowaniu aparatów panoramicznych i cefalometrycznych
 • podstawa do pozycjonowania klisz rentgenowskich lub detektorów cyfrowych
 • gumowa taśma mocująca fantom do aparatu rentgenowskiego
 • zestaw pierścieni redukcyjnych do centrowania fantomu w stosunku do tubusu lampy rentgenowskiej
 • płyta CD z dokumentacją
 • eleganckie i wygodne opakowanie do przechowywania zestawu

Cechy produktu:

 • zgodny z:
  – normami międzynarodowymi IEC 61223-2-7 and IEC 61223-3-4
  – normami niemieckimi DIN 6868-5 and DIN V 6868-151
  – normami austriackimi ÖNORM S 5240-5 and ÖNORM S 5240-11
 • posiada certyfikat CE
 • instrukcja podaje dokładne wskazówki do wykonania każdego testu oraz oceny i zapisu wyników