+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Aluminiowy klin schodkowy do pomiarów w mammografii.

Fantom umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych cyfrowych systemów mammograficznych zgodny z normą DIN 6868-162.

Urządzenie do pomiaru stałości i dokładności kompresji jednostek mammograficznych, zgodnie z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography Screening.

Fantom umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych cyfrowych systemów mammograficznych zgodny z normą DIN 6868-14.

Zestaw płyt PMMA do testowania systemu AEC aparatów mammograficznych.

Fantom testowy do kontroli jakości systemów mammograficznych zgodny z PAS 1054.

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej. Dedykowany dla urządzeń mammograficznych.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z normą the European Guidelines for Quality Assurance in digital Mammography Screening.

Kompletny zestaw przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z protokołem EUREF.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii analogowej zgodny z normami DIN V 6868-152, DIN EN 61223-3-2 i DIN 6868-7 / EPQC (EUREF).

Fantom testowy do sprawdzania przylegania ekranu wzmacniającego w mammograficznych kasetach rentgenowskich zgodnie z normą ISO 4090.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography - edycja 4.

Ten fantom jest przeznaczony do testowania działania cyfrowego układu mammograficznego przez ocenę zdolności układu do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: mikro-zwapnień, struktur włóknistych oraz mas guzowatych. Jest podobny do fantomu Pro-MAM Accreditation, a główna różnica to wielkość: wersja FF (Pełnego Pola) jest większa i obejmuje cały detektor obrazu, tym samym eliminując rozproszenie. Dedykowany jest dla aparatów cyfrowych.

Fantom do testowania szczegółowości kontrastu aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Kalibrowana waga pozwalająca na sprawdzenie siły kompresji piersi.

Unowocześniony mammograficzny fantom kontrastu szczegółów według Europejskiego Protokołu zapewnienia jakości w Mammografii Cyfrowej.

To urządzenie testowe zostało zaprojektowano po to, by zapewnić użytkownikowi wygodny, szybki i dokładny sposób testowania kolimacji aparatów mammograficznych.

Ten fantom jest przeznaczony do spełniania Wymogów Programu Akredytacji Mammograficznej ACR, a także wymogów Ustawy o Mammograficznych Standardach Jakości (MQSA) z roku 1992. Fantom może testować działanie układu mammograficznego oraz jego zdolność do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: zwapnień, zwapnień włóknistych w przewodach i mas guzowatych.

Zestaw płyt do kontroli systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji.

Fantom do testowania wydajności obrazowania aparatów mammograficznych. Posiada 49 otworów generujących subtelne zmiany kontrastu. Umożliwia wykrycie drobnych wahań w wydajności całego systemu.

Aluminiowy klin schodkowy 21-stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może być również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej.

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2.

Ten fantom został zaprojektowany jako szybki i łatwy sposób testowania jakości obrazu w cyfrowych urządzeniach do biopsji mammograficznej i akredytacji ACR. Fantom zawiera obiekty testowe, które są podobne do tych występujących w Fantomie Akredytacji Mammograficznej, opisanym przez Amerykańskie Kolegium Radiologiczne (ACR). Przedłużone górne ramię fantomu ułatwia umieszczanie na urządzeniach do biopsji. Mały rozmiar fantomu pozwala na całkowite zobrazowanie fantomu w jednej ekspozycji, jeśli ...

Fantom do testowania parametrów technicznych cyfrowych i ucyfrowionych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych.

Fantom zaprojektowany do przeprowadzania rutynowych testów stałości jakości obrazowania układów mammograficznych. Pozwala ocenić szczególnie te aspekty, które są najbardziej podatne na pogorszenie.

Show