+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Ten fantom jest przeznaczony do testowania działania cyfrowego układu mammograficznego przez ocenę zdolności układu do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: mikro-zwapnień, struktur włóknistych oraz mas guzowatych. Jest podobny do fantomu Pro-MAM Accreditation, a główna różnica to wielkość: wersja FF (Pełnego Pola) jest większa i obejmuje cały detektor obrazu, tym samym eliminując rozproszenie. Dedykowany jest dla aparatów cyfrowych.

Aluminiowy klin schodkowy do pomiarów w mammografii.

Fantom do testowania szczegółowości kontrastu aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Fantom umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych cyfrowych systemów mammograficznych zgodny z normą DIN 6868-162.

Kalibrowana waga pozwalająca na sprawdzenie siły kompresji piersi.

Urządzenie do pomiaru stałości i dokładności kompresji jednostek mammograficznych, zgodnie z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography Screening.

Unowocześniony mammograficzny fantom kontrastu szczegółów według Europejskiego Protokołu zapewnienia jakości w Mammografii Cyfrowej.

Fantom umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych cyfrowych systemów mammograficznych zgodny z normą DIN 6868-14.

To urządzenie testowe zostało zaprojektowano po to, by zapewnić użytkownikowi wygodny, szybki i dokładny sposób testowania kolimacji aparatów mammograficznych.

Zestaw płyt PMMA do testowania systemu AEC aparatów mammograficznych.

Ten fantom jest przeznaczony do spełniania Wymogów Programu Akredytacji Mammograficznej ACR, a także wymogów Ustawy o Mammograficznych Standardach Jakości (MQSA) z roku 1992. Fantom może testować działanie układu mammograficznego oraz jego zdolność do obrazowania małych struktur, podobnych do tych występujących w warunkach klinicznych: zwapnień, zwapnień włóknistych w przewodach i mas guzowatych.

Fantom testowy do kontroli jakości systemów mammograficznych zgodny z PAS 1054.

Zestaw płyt do kontroli systemu Automatycznej Kontroli Ekspozycji.

Zestaw płyt aluminiowych do pomiaru warstwy półchłonnej. Dedykowany dla urządzeń mammograficznych.

Fantom do testowania wydajności obrazowania aparatów mammograficznych. Posiada 49 otworów generujących subtelne zmiany kontrastu. Umożliwia wykrycie drobnych wahań w wydajności całego systemu.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z normą the European Guidelines for Quality Assurance in digital Mammography Screening.

Aluminiowy klin schodkowy 21-stopniowy pozwalający na wykonywanie testu powtarzalności dawki/ekspozycji. Może być również użyty do wyznaczania kształtu krzywej sensytometrycznej.

Fantom do testowania parametrów technicznych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia i polską normą PN-EN 61223-3-2.

Ten fantom został zaprojektowany jako szybki i łatwy sposób testowania jakości obrazu w cyfrowych urządzeniach do biopsji mammograficznej i akredytacji ACR. Fantom zawiera obiekty testowe, które są podobne do tych występujących w Fantomie Akredytacji Mammograficznej, opisanym przez Amerykańskie Kolegium Radiologiczne (ACR). Przedłużone górne ramię fantomu ułatwia umieszczanie na urządzeniach do biopsji. Mały rozmiar fantomu pozwala na całkowite zobrazowanie fantomu w jednej ekspozycji, jeśli ...

Kompletny zestaw przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z protokołem EUREF.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii analogowej zgodny z normami DIN V 6868-152, DIN EN 61223-3-2 i DIN 6868-7 / EPQC (EUREF).

Fantom do testowania parametrów technicznych cyfrowych i ucyfrowionych aparatów mammograficznych zgodnie z Europejskimi wytycznymi odnośnie Zapewniania Jakości w mammografii (“European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening”), rozporządzeniem Ministra Zdrowia, polską normą PN-EN 61223-3-2 oraz wymaganiami NFZ.

Pozwala na sprawdzenie przylegania ekranów wzmacniających w kasetach mammograficznych.

Fantom testowy do sprawdzania przylegania ekranu wzmacniającego w mammograficznych kasetach rentgenowskich zgodnie z normą ISO 4090.

Fantom zaprojektowany do przeprowadzania rutynowych testów stałości jakości obrazowania układów mammograficznych. Pozwala ocenić szczególnie te aspekty, które są najbardziej podatne na pogorszenie.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography - edycja 4.

Show