+48 58 345 23 16

pon.-pt. 8:00 - 16:00

Show

Innowacyjny, 2-częściowy fantom wykonany z PMMA do pomiarów CTDI w tomografii komputerowej, będący ekwiwalentem ciała i głowy osoby dorosłej.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Elastyczne rozwiązanie do pomiarów w mammografii.

Urządzenie testowe do określenia Funkcji Przenoszenia Modulacji (MTF) zgodne z normą IEC 62220-1.

Fantom testowy umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych i podstawowych stomatologicznych aparatów wewnątrzustnych i panoramicznych.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 21 - 49 kV.

Oprogramowanie do kontroli jakości obrazów wykonanych za pomocą fantomu Primus A.

Fantom testowy do kontroli jakości analogowych aparatów stomatologicznych.

Miernik do monitorowania dawki otrzymanej przez pacjenta.

Multidetektor może być używany z MagicMaX Universal do pomiaru kV w zakresie 40 - 150 kV.

Fantom testowy do kontroli jakości w mammografii analogowej zgodny z normami DIN V 6868-152, DIN EN 61223-3-2 i DIN 6868-7 / EPQC (EUREF).

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w stomatologii.

Dawkomierz Dosimax Plus I to dozymetr zgodny z EIC 61674 przeznaczony do testów kontroli jakości w radiografii i fluoroskopii.

Rozwiązanie All in One przeznaczone do pomiarów w tomografii komputerowej.

Fantom testowy do oceny szczegółu kontrastowego przeznaczony do kontroli jakości w mammografii cyfrowej zgodny z European Guidelines for Quality Assurance in Digital Mammography - edycja 4.

Sensytometr o 21 stopniowym obszarze ekspozycji ( klin testowy o 21 polach) i dwóch widmach światła. Do naświetlania pól testowych na filmach czułych na widmo niebieskie i zielone.

Dawkomierz Dosimax Plus A to dozymetr zgodny z EIC 61674 i zatwierdzony przez PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) przeznaczony do testów kontroli jakości w radiografii, fluoroskopii, stomatologii i mammografii.

Detektor do inwazyjnych i nieinwazyjnych pomiarów prądu lampy w połączeniu z multimetrami MagicMaX i MagicMaX Universal.

Fantom umożliwiający wykonanie testów akceptacyjnych cyfrowych systemów mammograficznych zgodny z normą DIN 6868-162.

Urządzenie do stopniowego pomiaru gęstości optycznych z 21-stopniowego standardowego czujnika sensytometrycznego i do pomiaru gęstości optycznej (rozmiar błon rentgenowskich do 35 x 35 cm).

Show